Do j deln čku zařazujeme hlavně jablka
grepy.citrony

pomeranče
mandarinky
meruňky

broskve.švestky

kivi.ryb z.maliny.jahody.třešně.višně ze zeleniny jsou při redukčn dietě povoleny .

Pokud jste se rozhodli sn žit v hu pomoc redukčn diety.těmto j dlům se raději vyhněte Hranolky a chipsy Cel brambory jsou zdrav a syt

ale hranolky a


Redukčn dieta se zaměřuje předevš m na re ln
celistv potravinov produkty.

ze kter ch vykouzl te chutn a zdrav j dla Dopř t si můžete tyto potraviny a


Zak zan potraviny při redukčn dietě. ovoce při redukčn dietě se zakazuj všechny druhy kandovan ho a sušen ho ovoce.

nektarinky.

hrozny.

žlut .Ve spr vn redukčn dietě by měla b t tak dostatečně zastoupena zelenina Je to důležit zdroj v še zmiňovan vl kn

ale tak důležit ch vitam nů
miner lů a v
Ovoce a zeleninu proto konzumujte nejl pe čerstv

ovoce.

d ky vysok mu obsahu sacharidů

raději m ně a pro lepš zasycen kombinujte s ml čn mi v robky N poje Z n pojů jsou nejvhodnějšVhodn jsou zakysan ml čn v robky biokys.

podm sl

kef rov ml ko.

jogurtov ml ko


vše s n zk m obsahem tuku a všechny s označen m light nebo diaRecepty pro redukčn dietu Dieta nemus b t vždy jen o hladověn.kuřeti a zelenině. Sice jsou ochuzen o kalorie.

ale určitě ne o skvělou chuť.

vitam ny.

miner ly1. Atkinsonova. Cambridge. Keto. N zkosacharidov Dukanova dieta Tip denn j deln ček během redukčn diety Co znamen .

Nejvhodnějš m př krmem pro diabetiky zůst vaj brambory. Zelenina Pro sv mal procento sacharidů je tak velmi vhodnou potravinou. Mezi zeleninu s nepatrn m .

Vhodn př lohy pohanka.

luštěniny hrachov kaše.

čočka
cizrna


fazole
špalda
j hly.proso

celozrnn těstoviny.

noky z celozrnn mouky
neloupan r že8 Redukčn dieta dieta č. 8 27.4. 10 Strava m b t plnohodnotn.

pestr. Mělo by b t dodrženo spr vn časov rozložen mezi jednotliv mi chody j delShrnut V dnešn m čl nku si shrneme
jak jsou povolen a zak zan potraviny při keto dietě
1 Keto dieta je totiž žasn styl stravov n
při kter m se jednoduše hubne.2 ale v podstatě mus te
Smažen nen vhodn kvůli vysok mu obsahu tuků Nevhodn je konzumovat potraviny slazen cukrem
medem a pekařsk v robky z b l mouky. Typ II. Hlavn z sady stravov n při cukrovce typu .Jak druhy potravin můžete j st Existuje řada n zkosacharidov ch potravin

kter můžete j st.abyste zůstali v ket ze. Někter z nejběžnějš ch jsou vejce.maso.

smetana.s r a ml čn .Zdrav přesn d vky nejen při redukčn dietě Veronika Moreira Tůmov 01 04 2015 Svačina
to už d vno nen jen typick houska se sal mem a jablko
jak ji zn me ze školn ch let M me pro v s modern a zdrav tipy na svačinky a přesn d vky
kter jsou obzvl šť důležit tak při snaze shodit p r .

Stejně jako ostatn antihistaminov potraviny


cibule dok že sn žit uvolňov n histaminu

stabilizuje mastocyty a dokonce snižuje extracelul rn hladiny histaminu v krevn plazmě Cibule obsahuje množstv vita
vitam ny B1.

B2 provitamin A.

zinek
drasl k.železo.selen.

fosfor.v pn k.

s ru a kyselinu askorbovou


Informace od zdravotn sestry. HLAVN STR NKA Hlavn str nka. Nemoci. Rakovina. Kožn probl my.Probl my se žlučn kem. Pokud je žlučn k přem h n.zač n bolet. Bolest nebo akutn žlučn kov z chvat je však v důsledku několika probl mů spojen ch se žlučn kem. Jedn se o Žlučn kov z nět vznik velmi často v souvislosti se žlučn kov mi kameny. Kameny zabraňuj odtoku žluče.což urychluje vznik


S r cottage je skvělou složkou redukčn ch j deln čků. Přibližně tohoto s ra obsahuje kalori.m n zk množstv tuku liš se podle v robce a vysok poměr b lkovin Mimoto je pln miner ln ch l tek a vitaminů Obsahu


C

E a vitaminy skupiny B Z miner lů je zde zastoupen fosfor


11 bobule Většina ovoce obsahuje př liš mnoho sacharidů
než aby je keto dieta řadila mezi vhodn potraviny

ale bobulovit ovoce je v jimkou Bobule maj n zk obsah sacharidů a vysok v skyt vl kniny Maliny a ostružiny ve skuteVhodn potraviny při žlučn kov dietě Iveta Svobodov 13.3. 08. Dobr večer.

pros m o radu.zda při žlučn kov dietě mohu použ t zakysanou smetanu obsah 12
v var z krůt ch krků a kuřec j tra děkuji Svobodov Počet odpověd 3
Zobrazit odpovědi
St l odkaz.

OdpovědětPři redukčn dietě je důležit upravit j deln ček a vyh bat se zak zan m potravin m.

aby byla dieta činn. Zak zan potraviny při redukčn dietě ovoce při redukčn dietě se zakazuj všechny druhy kandovan ho a sušen ho ovoce.nektarinky.

hrozny


žlut meloun

ban n.mandle.

m k.kokos
slazen kompoty

oř šky kešu.
V čet nevhodn ch a vhodn ch potravin při žlučn kov dietě Recepty Recepty při žlučn kov dietě nemus b t monot n

kter v m porad.

co vařit při žlučn kov dietě. Pokrmy se zahušťuj dietn j škouNutričn specialist doporučuj př až ml ka a ml čn ch v robků denně
a to včetně zmiňovan ch s rů Jenže pr vě v těch je obvykle hodně tuku kalori a soli. Proto při jejich v běru člověk mus b t pečliv a č st př balov informace. Pokud to i vy takhle uděl te.

zjist te.

že někter .

Domů Hubnut.

Diety.Vhodn a nevhodn potraviny při žlučn kov dietě.

j deln ček dn.na recepty. Probl my se žlučn kem s sebou přin šej tak potřebu pravy stravy.kter je důležit nejen v př padě
že jste po operaci Držet žlučn kovou dietu byste měli i tehdy

pokud v s tr p
Vhodn j deln ček lze snadno sestavit n sleduj c ch potravin.kter jsou při žlučn kov dietě vhodn Celozrnn pečivo a chl b ovšem ne čerstv Ide ln jsou třeba suchary S

pečivo z kynut ho těsta.

ovocn moučn ky Ovesn vločky R že

těstoviny..

Omezen potravin bohat ch na negativně působ c purinov sloučeniny sem patř předevš m vnitřnosti nebo červen maso


protože během noci se množstv kyseliny močov zadržovan v těle zvyšuje..vhodn pro jejich pozitivn.

činky při cukrovce

normalizace hladiny cukru v krvi


podpora tr ven a obsah vl kniny.

nav c obsahuj vitam ny.

jako např klad vitam n C a vitam ny skupiny B6.

miner ly a stopov prvky celer

petržel

okurka

květ k
zelen fazole
kedluben
chřest
artyčoky.cibule.

brokolice.

rajčataGlykemick index hrušky GI. To řad hrušky mezi potraviny s n zk m glykemick m indexem. Tot ž plat pro možn ještě důležitějš glykemickou z těž.kter

1. Na druh straně stupnice jsou druhy ovoce jako meruňky a melouny. Nejvyšš glykemick index.

co se ovoce t če

maj sušen datle s GI

| | | | |